Adres:

ul. Głowackiego 10
47-300 Krapkowice

Tel./Fax:

(077) 44 59 372

e-mail: sekretariat@gumienny.eu

 

 Kancelarię tworzymy z pasją i zaangażowaniem, bo lubimy naszą pracę. Jesteśmy tu dla ludzi. Chcemy funkcjonować z poszanowaniem zasad i wartości społeczności lokalnej powiatu krapkowickiego. Doceniamy różnorodność regionu, w którym żyjemy i pracujemy. Dlatego u nas można uzyskać poradę prawną po polsku, po śląsku, po niemiecku i po angielsku.

 

Zespół tworzą:

 

Radca prawny Waldemar Gumienny - ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, następnie zaś aplikację radcowską, a po pozytywnym złożeniu egzaminu radcowskiego został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu pod numerem OP-831/2008 Zajmuje się prawem gospodarczym, handlowym, administracyjnym, cywilnym, i rodzinnym. Przedmiotem jego szczególnego zainteresowania jest prawo zamówień publicznych. Posiada doświadczenie w sprawach gospodarczych, w szczególności w osób prawnych (w tym rejestracja, przekształcanie spółek) oraz administracyjnym. Włada biegle językiem angielskim.

 

Radca prawny Monika Gumienny - wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu pod numerem OP-1060. Zajmuje się prawem administracyjnym, cywilnym, gospodarczym, handlowym i rodzinnym. Przedmiotem jej zainteresowań w ostatnim czasie jest prawo rodzinne, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki spraw związanych z dziećmi (władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, obowiązek alimentacyjny zarówno w ramach spraw rozwodowych, jak i rozpatrywanych osobno, gdy rodzicie dziecka nie są małżeństwem) oraz problematyka związana z nową ustawą o prawach konsumenta (roszczenia konsumentów, prawo odstąpienia, problematyka kredytów powiązanych oraz kwestia regulaminów sklepów internetowych). Włada językiem angielskim, niemieckim
i gwarą śląską.

 

Aplikant radcowski Małgorzata Białek - w 2017 r. ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego broniąc swoją pracę magisterską w zakładzie prawa i postępowania cywilnego, pt. „Dział spadku”. Od stycznia 2018 roku odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Doświadczenie zdobywała uczestnicząc w Studenckiej Poradni Społeczno-Prawnej „Bona Fides”, w której studenci udzielają bezpłatnych porad prawnych, a także odbywając praktyki w kancelarii radcowskiej oraz Sądzie Rejonowym w Opolu.

 

Prawnik Joanna Znamiec - w 2016 roku ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Obroniła pracę magisterską p.t.: „Kobieta jako sprawczyni zabójstwa – w ujęciu kryminologicznym”. W związku z zainteresowaniem tematyką prawa i postępowania karnego odbyła praktyki studenckie w Prokuraturze Rejonowej w Opolu. Interesuje się prawem cywilnym, a w szczególności skupia się na problematyce prawa rodzinnego i spadkowego.

 

Klaudia Lipka – kierownik sekretariatu. Dzięki jej pracy nasz sekretariat działa sprawnie,
a dokumentacja Państwa spraw jest bezpieczna. Włada językiem niemieckim i gwarą śląską.

 

Zespół praktykantów – w naszą pracę stale włącza się zespół praktykantów wybranych spośród studentów z bardzo dobrymi wynikami w nauce. Jeśli jesteś studentem IV lub V roku studiów albo aplikantem i jesteś osobą ambitną, pracowitą, otwartą na ludzi i nowe wyzwania – dołącz do naszego zespołu praktykantów! CV i list motywacyjny można składać drogą mailową. Jeśli zainteresuje nas Twoja aplikacja umówimy się z Tobą na rozmowę kwalifikacyjną.