ODSZKODOWANIA

 

Kancelaria oferuje profesjonalną pomocą w uzyskaniu należnego im odszkodowania osobom poszkodowanym, które doznały obrażeń w wyniku wypadków komunikacyjnych lub innych zdarzeń. Świadczymy również pomoc prawną rodzinom osób, które na skutek obrażeń doznanych w wypadkach, utraciły życie.

 

Udzielimy Państwu pomocy prawnej jeżeli:

  • w wyniku wypadku komunikacyjnego, doznaliście Państwo obrażenia ciała lub rozstroju zdrowia (będąc kierowcą, pasażerem, pieszym, rowerzystą, itd.);
  • ktoś z bliskich Państwu osób zmarł na skutek obrażeń ciała doznanych w wypadku;
  • ulegliście Państwo wypadkowi w gospodarstwie rolnym;
  • ulegliście Państwo wypadkowi w pracy lub w drodze z i do pracy;
  • ulegliście Państwo wypadkowi na chodniku, ulicy, drodze;
  • ulegliście Państwo wypadkowi w placówce użyteczności publicznej, sklepie, szkole, itd.;
  • Towarzystwo Ubezpieczeniowe zaniżyło kwotę należnego Państwu odszkodowania lub odmówiło jego wypłacenia;
  • nie znacie Państwo swoich praw i nie wiecie jak wystąpić z roszczeniami wobec Towarzystwa Ubezpieczeniowego;
  • nawet gdy nie stać Państwa na pokrycie kosztów dochodzenia odszkodowania.

Bezpłatnie ocenimy szanse na uwzględnienie Państwa roszczeń