PRAWO SPADKOWE

 

 

Kancelaria oferuje Państwu pomoc w zakresie spraw spadkowych zarówno w wypadku dziedziczenia ustawowego, jak i na mocy testamentu.

 

Oferujemy doradztwo w zakresie:

 

 - form i sposobów sporządzenia testamentu;

 - wydziedziczenia, niegodności dziedziczenia;

 - działu spadku, w tym zaliczania darowizn na schedę spadkową;

 - dziedziczenia ustawowego;

 - możliwości zrzeczenia się dziedziczenia;

 - odrzucenia spadku;

 - prawa do zachowku, sposobu obliczania jego wysokości i wypłaty;

 - konsekwencji podatkowych spadkobrania;

 - sposobów nabycia spadku;

 - możliwości rozdysponowania majątku za życia wraz z zabezpieczeniem interesów stron umowy;

 - innych aspektów prawa spadkowego.

 

Istnieje również możliwość powierzenia nam prowadzenia przed sądem sprawy spadkowej.

 

Prowadzimy także sprawy z udziałem osób stale bądź czasowo zamieszkałych za granicą.

 

Możliwe jest prowadzenie korespondencji z Klientem bądź sporządzenie opinii w j. niemieckim bądź angielskim.