REKLAMACJE

Kancelaria oferuje Państwu pomoc w dochodzeniu swoich praw w przypadku niezadowolenia z zakupu towaru bądź usługi. W ramach porady prawnej wskazujemy sposoby postępowania nazywanego potocznie reklamacyjnym i możliwości dochodzenia swoich praw. Możliwe jest też wystąpienie przez Kancelarię, w imieniu Klienta, do nieuczciwego sprzedawcy bądź wykonawcy ze stosownymi roszczeniami, a także prowadzenie postępowania przed sądem.

Prowadzimy także sprawy z udziałem osób stale bądź czasowo zamieszkałych za granicą.

Możliwe jest prowadzenie korespondencji z Klientem bądź sporządzenie opinii w j. niemieckim bądź angielskim.