SPRAWY ROZWODOWE

Czytając tą zakładkę jesteście Państwo prawdopodobnie w trakcie bądź w przededniu sprawy o rozwód. Są to sprawy przykre i wiążące się z dużymi kosztami psychicznymi stron i ich otoczenia. Rozumiemy to i jesteśmy cierpliwymi słuchaczami.

Oferujemy mediację w kryzysie małżeńskim i polecamy współpracujących psychologów, grupy wsparcia, spotkania tematyczne.

Istnieje możliwość przeprowadzenia przesądowego postępowania w zakresie ustalenia sposobu i warunków rozwodu, sposobu kontaktów rodziców z dziećmi, wysokości alimentów, a także sposobu podziału majątku dorobkowego małżonków.

Oferujemy Państwu pomoc w przeprowadzeniu sprawy rozwodowej w oparciu o udzielane przez nas porady prawne, a także możliwość zlecenia nam złożenia powództwa w Państwa imieniu oraz reprezentacji Państwa w trakcie postępowania przed sądem.

Możliwa jest także współpraca z psychologiem i organizacja wsparcia dla dzieci stron.

Wskażemy Państwu także środki dowodowe co do winy drugiego współmałżonka i sposobu postępowania w przypadku zdrady małżeńskiej, nadużywania alkoholu, czy przemocy.