SPORY SĄSIEDZKIE

Prowadzenie sporu z sąsiadem jest zawsze wyczerpujące psychicznie i fizycznie, gdyż strony konfliktu widzą się codziennie i mają wiele punktów kontaktu, których nie sposób uniknąć.

Do tego w konflikt często angażuje się lokalna społeczność – dalsi sąsiedzi, sołtys, ksiądz.

Oferujemy Państwu pomoc w rozwiązywaniu takich sporów. Po wysłuchaniu Państwa, doradzamy możliwe, najmniej dla Państwa uciążliwe sposoby działania, a gdy zawiodą możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu możemy sporządzić w Państwa imieniu stosowny pozew bądź wniosek i reprezentować Państwa przed sądem.