W dzisiejszych czasach prowadzenie własnej firmy stanowi dla właścicieli nie lada wyzwanie. Mnożące się przepisy, niejasna rzeczywistość prawna, czy problemy z niezadowolonymi klientami, bądź pracownikami potrafią sprawić, że nawet najlepsze przedsiębiorstwo, musi zmierzyć się z sytuacją, w której niezbędna okazuje się fachowa pomoc prawna. Jako, że czynnikiem warunkującym udane rozpatrzenie i zakończenie sprawy jest CZAS, warto zastanowić się nad wyborem Radcy Prawnego, który zostanie nie tylko Państwa doradcą, ale będzie również prowadził Państwa sprawy prawne oraz będzie Państwa reprezentował w sporach sądowych. 

Posiadamy bogate doświadczenie w zapewnianiu kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw. Służymy Państwu pomocą w zakresie:

  • sporządzania projektów umów spółki, wzorów lub projektów protokołów Walnego Zebrania Udziałowców/Akcjonariuszy, etc. – stale współpracujemy z notariuszem;
  •  kompleksowego i sprawnego prowadzenia procedur rejestrowych KRS,
  •  przygotowania lub opiniowania projektów umów handlowych, w tym wzorców umów z konsumentami (bez klauzul abuzywnych), prowadzenia w imieniu klienta negocjacji prawnych z kontrahentami klienta co do treści zawieranej umowy;
  •  kompleksowego doradztwa prawnego w zakresie prowadzonej działalności – specjalizujemy się w nietypowych dziedzinach prawa – szeroko rozumianym prawie ochrony środowiska, prawie transportowym (w tym ADR), prawie zamówień publicznych, prawie pracy, prawie podatkowym i wielu innych, współpracujemy z księgowymi oraz ekspertami bhp i p-poż;
  • prowadzenia postępowań sądowych przed sądami powszechnymi (rejonowy, okręgowy, apelacyjny), sądami administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym;
  • prowadzenia negocjacji handlowych w aspekcie prawnym;
  • prowadzenia postępowania w zakresie zamówień publicznych zarówno po stronie zamawiającego (sporządzanie bądź opiniowanie SIWZ w części prawnej, kontrakty na bazie FIDIC, doradztwo prawne na etapie wykonawstwa), jak i wykonawcy (pytania dot. treści SIWZ, pomoc w sporządzeniu ofert, odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej oraz do sądu, doradztwo na etapie wykonawstwa);
  •  pomocy w windykacji należności krajowych i zagranicznych na etapie przedsądowym oraz sądowym (uzyskanie Nakazu Zapłaty bądź Europejskiego Nakazu Zapłaty, postępowanie egzekucyjne);

Dodatkowo, odpowiadając na szczególne cechy regionu, w którym prowadzą Państwo swoją działalność, informujemy, iż świadczymy nasze usługi również w kontaktach z przedsiębiorstwami zagranicznymi. Biegle władamy językiem angielskim oraz niemieckim. Oferujemy m.in. sporządzenie projektu umowy, pełnomocnictwa, opinii prawnej lub pisma w j. niemieckim albo j.angielskim.