Sala rozpraw to dla wielu osób nowe, stresujące środowisko, w którym trudno się samodzielnie odnaleźć.

Język prawniczy brzmi nieznajomo, a stres utrudnia racjonalne odpowiedzi. Dlatego tak istotne jest zapewnienie sobie profesjonalnego pełnomocnika, który będzie reprezentował Klienta przed sądem, towarzyszył mu na sali rozpraw i dbał o prawidłowy przebieg sprawy.

Nasza Kancelaria obsługuje wszelkiego typu postępowania sądowe, administracyjne, itp.

Zapewniamy pomoc i reprezentację w postępowaniach m.in. przed:

  • sądami rejonowymi,
  • sądami okręgowymi,
  • sądami apelacyjnymi,
  • wojewódzkimi sądami administracyjnymi,
  • Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • Sądem Najwyższym.

Posiadamy także doświadczenie w obronie interesów naszych klientów przed wojewódzką komisją ds. zdarzeń medycznych, Krajową Izbą Odwoławczą, Trybunałem Konstytucyjnymi, Komisją Europejską oraz w różnorodnych postępowaniach mediacyjnych.