W zakresie prawa rodzinnego kancelaria podejmuje się kompleksowego prowadzenia szerokiego spektrum spraw m.in. spraw małżeńskich np. rozwody, separacja, unieważnienie małżeństwa, rozdzielność majątkowa, podział majątku; spraw dotyczących władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi i obowiązku alimentacyjnego oraz adopcji.

W ramach świadczonych usług prawnych wykonujemy między innymi takie czynności jak reprezentowanie interesów klienta przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, tj. sądy rejonowe, sądy okręgowe, sądy apelacyjne oraz Sąd Najwyższy.