Każda sprawa jest przez nas indywidualnie wyceniania, albowiem sprawy różnią się stopniem trudności oraz nakładem pracy i wiedzy niezbędnej do wykonania usługi. O przewidywanych kosztach danej usługi informujemy z wyprzedzeniem, a do jej wykonania przystępujemy dopiero po akceptacji przez Klienta.