Z punktu widzenia klienta różnice są nieistotne. Formalnie są to dwa odrębne zawody, ale posiadają takie same uprawnienia do reprezentacji klientów przed sądami i organami.

Radcowie prawni posiadają niebieskie żaboty w swoich togach, adwokaci zaś żaboty w kolorze zielonym.